SidvisningarMedieval Church Wall Paintings 
in Sweden and Denmark

Peintures murales du Moyen Age

Kalkmålningar i Skåne och Danmark
Uppdateras regelbundet med nya kyrkor och ny textStig Alenäs
stig.alenas@gmail.com


See more photos at

Romanesque church frescoes

Gothic church frescoes

Byzantine mosaic art

Please contact me
if you want high resolution images
from my database. 
Övraby kyrka/ Under construction!Övraby kyrka har förnäma romanska målningar från slutet av 1100-talet. Download.

Målningarna är mycket välbevarade även om det skett vissa färgförändringar. Vi kan till och med se något av målarens teknik. På den släta ännu fuktiga putsytan har han ristat in konturerna och sedan lagt på färgerna. Den djupblå bakgrundsfärgen kom från ädelstenen ”lapis lazuli" som importerades från Afganistan och var dyrbarare än guld. Figurernas glorior har målaren dragit upp med passare och man kan än idag finna centrumhålen för passarspetsen! Målningarna i Övraby är ett gott exempel på kalkmålningstekniken "al fresco". Figurerna är målade på den friska, fuktiga putsytan. 


Kristus håller upp en sin hand med det latinska
välsignelsetecknet. Två sträckta fingrar! 
Download.
Kristus med stora mandelögon.
Download.


Majestas Domini. Download.
I absidvalvet finns denna grova, enkla och lite lantliga majestasbild, under en bård av 12 medaljonger. Kristus framställs som en världshärskare (pantocrator) sittande på regnbågen mot en himmelsblå bakgrund. Han har tättsittande stora mandelögon i bysantinsk stil och ser stängt ner på besökaren. Den bibeltext som illustreras är från Uppenbarelse-boken (4:8) "Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren han som var och som är och som kommer." Vid skuldrorna kan man svagt se bokstäverna Alfa och Omega  - första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Det vill säga att Kristus är alltings början och fullbordan. Högra handen är lyft till en latinsk välsignelse och omkring handleden finns rester av ett koppararmband, som säkert har varit förgyllt. Bildkomposi-tionen är ända från Konstantin den Stores tid, där den gudomlige härskaren sitter på sin tron och omges av hela sin hovstab. Kristus är över allt och allt i alla och skall en gång vid tidens ände komma ridande på himmelens skyar ... Framställningen är fylld av teologisk reflektion och liturgisk funktion! Se bland annat om fiskens tecken i Sæby kyrka. 


 Download.
Under antiken fans det ett väletablerat system av handtecken, som användes för att retoriskt förstärka det som talaren sade. De första kristna fortsatte att använda dessa tecken och utvecklade dem för att passa den kristna kontexten. De blev viktiga i mosaiker och muralmålningar, för att tydliggöra vad en person ville säga. En av de äldsta handställningarna var korsets tecken. Fingrarna formade de grekiska bokstäverna IC och XC (Jesus Kristus). Tecknen kunde varieras och utformades olika i öst och väst. De åtskiljes lättast på att den bysantinska väl-signelsen har pek- och långfinger korsade och endast ringfingret böjt in mot tummen, medan däremot den latinska har både pekfinger och långfinger ut-
sträckta och lill- och ringfinger böjda in under tummen. Vidstående bild visar den latinska handställningen, som också var ett tecken för en talare att påkalla uppmärksamhet. Jämför bilden i Sæby kyrka. Evangelistsymbolerna Matteus, Markus och Johannes, Lukas  

Maria, Johannes, Paulus och Petrus. Download.


På norra sidan i koret finns denna bild med Maria längs till vänster. Personen till höger om henne ser ganska ung ut och har inget skägg. Det bör då vara evangelisten Johannes, som stod i ett nära förhållande till Jesu mor. De två övriga är troligen Paulus och Petrus. Jämför bilden nedan från Finja kyrka. I koret finns sammanlagt åtta personer avbildade och för att kunna avgöra vem det är måste en jämförelse ske med målningarna i Vinslöv och Vä. Det är tydligt att  övrabymästaren har hämtat inspiration från dessa och kanske även från bysantinska målningar i Europa.Jungfru Maria. Download.
hhhhhggggghh
gggg
Maria och Johannes är inbegripna i en livlig i konversation. De ser på varandra och gestikulerar med händerna. Petrus avbildas ofta med en eller två nycklar. Ibland är de korslagda men någon gång håller han dem tillsammans och axen pekar åt olika håll. Det syns att de är nycklar eftersom de har de typiska  T-formade skårorna. De kan också utformas som kors eller i andra varianter. 1200-talets konstnärer kunde använda sig av skulpturer, av glasmålningar eller av illustrationer i de liturgiska böckerna.
Glasmålning i Bourges.
1200-talet. Petrus får
 de två nycklarna
 
  Skulptur i Arles St.
    Trophime. 1200-
    talet. Petrus
  
      Bokillustration. ca.
      1200. St Erentrud
     Orational, Salzburg
Två ärkebiskopar iförda mitra och två apostlar med böcker.
Download.  De fyra kyrkofäderna ........

De fyra kyrkofäderna Hieronymus, Augustinus, Gregorius 

och Ambrosius på en altartavla från slutet av 1400-talet. 

Vikimedia Commons. 


Ärkebiskop. Download.

Pallium


Ärkebiskop med kräkla och mitra. Download.


Kräkla


Ålderdomlig modell av mitra med två horn. 
Download.


Biskopens huvudbonad var från början endast en rund mössa av mjukt material. Ibland kunde man baktill sätta fast två band. Från cirka 1125 började en annan form att utvecklas. Sidorna förhöjdes och utvecklades till puffar, som kunde styvas upp med pergament. De kom att likna små horn och biskopsmössan bars så att dessa horn kom att sitta på sidorna av huvudet. Nedtill var biskopsmössan fodrad med ett band, runt omkring. Mellan de uppskjutande puffarna kunde också, på de mera påkostade modellerna, fästas ett dekorativt band.  Mitran avlöstes under slutet av 1100-talet av en högre och styvare modell, med höga torn, framtill och baktill på huvudet. På 1400-talet ökade mitran i höjd och kunde framstå med höga och långsmala spetsar på biskopens huvud. Den mjukt rundade mitran med två horn på sidorna är alltså den äldre modellen, men det måste dock påpekas att utvecklingen kunde variera starkt från trakt till trakt. I Skåne började den äldre modellen att försvinna redan på 1140-talet. I V. Sallerups kyrka har biskop Blasius en spetsig mitra med ett mörkare band i mitten. Den ortodoxa mitran har en mer rundad form. 


Donator ovan valven. Foto Theodor Wåhlin 1903


Ovanför valven dvs. på kyrkvinden, finns en man målad liksom i en ram på korets östvägg. Han håller ett relikskrin i handen och ser upp till Gud, som tar emot gåvan med sin hand. Det är fråga om en så kallad donator eller stiftare. En mycket förmögen person som har bekostat kyrkans reliker. De var ofta lika dyrbara som hela kyrkobygget, och det var nödvändigt att relikerna var på plats i altrets relikgömma innan kyrkan kunde invigas av biskopen (ärkebiskopen i Lund). 

Källor: 
Ahlstedt Yrlid, Inger, Och i hopp om det eviga livet: studier i Skånes romanska muralmåleri. 
Alenäs, Stig, Majestas Domini, en kristusbild på kalkmålningar i skånska och själländska kyrkor. Download: Del 1, Del 2. 
Rydbeck, Monica:Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor. 
Danske kalkmalerier. Senromansk tid : 1175-1275 / red. Ulla Haastrup og Robert Egevang

See my romanesque church frescoes at