Sidvisningar

Hagia Sofia (Istanbul)

Hagia Sofia (Αγία Σοφία) "Den heliga visheten" byggdes ursprungligen som en kristen kyrka åren 532-37. Efter
Konstantinopels fall 1453 gjordes kyrkan till moské och Kemal Atatürk omvandlade den till Museum år 1934. 
Ladda ned BildBild.
Mosaik från år 944. Maria med jesusbarnet. Konstantin den Store står till höger och överräcker en modell av staden. Justinianus håller fram Hagia Sofia. I de två medaljongerna står MP och ΘY "Guds moder" 
Lada ned bild
Mosaik i den kejserliga porten. Kejsaren knäböjer för Kristus Pantokrator. I boken läses: "Frid vare med er, jag är  världens ljus." I vänstra medaljongen finns Maria och till höger ängeln Gabriel. Ladda ned bild.
Deesis (δέησις). Mosaik från 1261. Kristus på sin tron, 
omgiven av Maria och Johannes dödaren
Deesis-motivet har Kristus i mitten, sittande som allhärskare (pantokrator) på sin tron. Liksom en världshärskare är han omgiven av sina stödpersoner, främst Maria och Johannes döparen. Bilden kan förstärkas med ytterligare några stående personer, som vördar och tillber Kristus med lyftande händer.    Ärkeängeln Mikael och Petrus till vänster och ärkeängeln Gabriel och Paulus till höger.  Flera andra lokala helgon kunde tillfogas den bedjande skaran. I väst blev det vanligt att de fyra evangelist-symbolerna omgav Kristus och att ytterligare personer tillkom i en andra, underliggande rad. Här kunde alla de 12 lärjungarna förekomma, liksom vasaller åt en härskare.

Ikon från Katarinaklostret på Sinai. 1200-talet
Kristus allhärskaren (Παντοκράτωρ) avbildas med fingrarna
 i bysantinsk välsignelseställning och livets bok i vänster knä.
 IC och XC är första och sista bokstäverna i "Jesus Kristus"
Ladda ned bild
Maria
Johannes Döparen. Bild
Kommenos mosaik från 1122. Johannes Kommenos II och
kejsarinnan Irene
Kejsarinnan Zoe och Konstantin IX Monomakos. 
Mosaik av Maria och Jesusbarnet i absiden. 
Den invigdes 29 mars 867 av patriarken Fotios. 
Bild
Maria sitter på en tron utan ryggstöd och hon har fötterna på en platta, som liksom tronen är besatt med juveler. Man tror att mosaiken är en rekonstruktion av en äldre bild som förstördes under den ikonoklastista striden på 700-talet. Mariamosaiken är uppsatt på den ursprungliga förgyllda bakgrunden från 600-talet. 

Ärkeängeln Gabriel. Mosaik från 900-talet. 
Bild.
Dandolos minnesplatta i övre östra galleriet. Han ledde 
erövringen av Konstantinopel under det fjärde korstågen 1204 
Halfdan-runorna. Ristade av svenska vikingakrigare 
(väringar) vid kejsarens hov? se Wikipedia

Search for more photos
My images at Alamy

Inga kommentarer: