Sidvisningar

Bollerups kyrka


Stenkyrka från 1100-talet som hör samman med den närbelägna borgen
De första kyrkorna byggdes oftast av ägaren till en borg eller kungsgård, som då ligger bredvid kyrkan. Når kristendomen fick fotfäste i landet ersattes de första träkyrkorna av stenbyggnader. Fortfarande var de mycket små och kunde endast rymma ägaren och hans familj. Från att ha varit främst begravningskyrkor övergick de till att bli dopkyrkor, när biskopen delegerade doprätten till den lokale prästen.  Nu blev barndop vanligt och dopfunten, som stod mitt i kyrkans skepp, blev det viktigaste inventariet i kyrkan. På 1400-talet slogs valv över kyrkorummet, som då fick stora tomma ytor som en målare kunde dekorera. Barbara Brahe har bekostat målningarna och hon håller tillsammans med sin son Oluf Stigsen ett skriftband, som går tvärs över mittskeppet. Texten lyder: "År 1476 efter Guds födsel, lod velborne kvinde fru Barbara Brahe og hendes sön Oluf Stigsen denne kirke tække på ny og lod klokkerne i tårned indvi og kirken indvendig male og köbte ny alterbog og messebog. Bed for os."


Den medeltida borgen, också den med målningar. Nu finns här ett
 naturbruksgymnasium

En detalj i Kristofferlegenden. En kvinna sitter vid kvarnen
och ska vägleda Kristoffer  med en lykta när han vadar över floden

Marias mor kallas "Anna själv tredje" och har Maria och
Jesusbarnet i sitt knä

Barbara Brahe bekostade målningarna år 1476

En dam med medeltida huvudbonad
Läs mer om målningarna:

Search for more photos
My images at AlamyInga kommentarer: