Sidvisningar

Pammakaristos kyrka (Istanbul)


architecture, byzantine, christ, church, constantinople, fethiye, fethiye camii, istanbul, mosaic, mosque, museum, pammakaristos, turkey, https://www.shutterstock.com/image-photo/pammakaristos-church-mosque-istanbul-famous-mosaics-569613760
Bysantinsk kyrka med mosaiker från 1300-talet. Ladda ned bild
Kyrkan ändrades 1591 till en moské och fick då namnet Fethiye Camii. Idag är den delvis ett museum och är en av de mest berömda kyrkorna i Istanbul med utsökta mosaiker. Ett sidokapell (parecclesion) byggdes på 1310-talet till ära av Kristus världshärskaren (pantokrator) och detta innehåller de berömda mosaikerna. Byggnaderna restaurerades 1949 av the Byzantine Institute of America. Huvudbyggnaden är fortfarande en moské medan sidokapellelt har förvandlats till ett museum, öppet för alla.

I östra delen av parecclesion  smyckas absiden av en deesis-framställning
Kristus är i flankerad av Maria och Johannes döparen, vilka finns i toppen av de två sidofältena. Överst är hela kompositonen krönt med de fyra ärkeänglarna: Rafael, Uriel, Gabriel och Mikael.

Kristus pantokrator sitter på en juvelbesatt tron. Bild
Inskriften runt omkring Kristusbilden berättar att utsmyckningen är gjord till minne av Mikael Glabas, en värdig "stallmästare" som dog i början av 1300-talet. Möjligen ligger han också begraven någonstans i sidokapellet.

ancient, architecture, art, byzantine, christ, church, editorial, golden, heritage, historical, holy, istanbul, mikael glabas, monument, mosaic, pammakaristos, pantocrator, religion, throne, tourism, turkey, https://www.shutterstock.com/image-photo/byzantine-mosaic-christ-pantocrator-sitting-on-569610700
Kristus pantokrator. "I(esou)s X(risto)s o uperagatos" Bild
Kristus sitter på en tron, ett vanligt sätt att avbilda världshärskaren. Det som är utmärkande för denna mosaik är att Kristusfiguren håller ut sin högra arm, en bit från kroppen. Möjligen kan detta vara influenser från bilden på himmelsfärden, där nu endast figurernas fötter är synliga. Likaledes håller Kristus sin evangeliebok på samma sätt som han brukar göra i himmelsfärdsscenerna. Epitetet "uperagatos" - "den allra godaste" finns inte belagt om Kristus på något annat ställe. Det är hämtat från liturgiska böner som är riktade antingen till Kristus eller Maria och förekommer ibland också i begravningsgudstjänstens böner. Beträffande Pammakaristos-kyrkans parecclesion kan man på grund av utsmyckningens karaktär sammanfattningsvis säga att den var invigd till Krisus och användes till begravningsgudstjänster, vilket också visas av den rika floran av eskatologiska citat på profeternas skriftrullar.

ancient, architecture, art, byzantine, christ, church, editorial, golden, heritage, historic, holy, istanbul, jesus, medieval, mosaic, pammakaristos, pantocrator, religion, throne, tourism, turkey, https://www.shutterstock.com/image-photo/byzantine-mosaic-jesus-christ-medallion-he-569653534
Kristus pantokrator, en medaljong i centrum av den västra kupolen,
omgiven av 12 gammaltestamentliga profeter. Bild
Profeterna är ordnade i en yttre cirkel omkring Kristus och de håller en texttavla med citat ur sin profetbok. Jesaja (19:1), Moses (5 Mos 10:17), Jeremia (Baruk 3:36), Sefanja (3:8), Mika (4:1), Joel (2:21), Sakarja (8:3), Obadja (1:17), Habakuk (3:2), Jona (2:8), Malaki (3:1), Hesekiel (1:19)

architecture, art, byzantine, church, church father, editorial, fingers, gregory the illuminator, heritage, historic, holy, istanbul, medieval, mosaic, pammakaristos, patriarch, patriarch of armenian church, saint, thumb, trump finger sign, turkey, https://www.shutterstock.com/image-photo/byzantine-patriarch-gregory-illuminator-making-trump-569610733
Gregorius Illuminator (Upplysaren) eller Gregorios av Armenien, vilket
står till höger om bilden. Bild
Gregorius föddes 257 och grundade den kristna kyrkan i Armenien. Led martyrdöden 332 och blev helgonförklarad. Hans legend översattes på 1300-talet till fornsvenska

ancient, architecture, art, byzantine, cappadocian father, church, church father, editorial, finger, golden, heritage, historic, holy, ignatius of antioch, ignatius theophorus, istanbul, medieval, mosaic, pammakaristos, thumb, trump finger sign, turkey, https://www.shutterstock.com/image-photo/church-father-ignatius-antioch-making-trump-569610712
Ignatios Teoforos räknas som den tredje biskopen av Antiokia. Bild

Ignatios av Antiokia (30-107) var enligt traditionen en lärjunge till Petrus och Paulus och han räknas som en av kyrkofäderna (de apostoliska fäderna). Han tillfångatogs och sändes till Colosseum i Rom för att lida martyrdöden. Enlilgt en annan tradition var han ett av de barn som Jesus välsignade. 

ancient, architecture, art, byzantine, church, church father, editorial, fingers, golden, gregory nyssen, gregory of nyssa, heritage, historic, holy, istanbul, medieval, mosaic, pammakaristos, thumb, trump finger sign, turkey, https://www.shutterstock.com/image-photo/church-father-gregory-nyssa-making-trump-569610703
Gregorios av Nyssa tillhör de kappadokiska fäderna. Han blev 
biskop i Nyssa 371. Bild
architecture, art, byzantine, church, church father, editorial, gregory of neocaesarea, gregory thaumaturgus, gregory the miracle-worker, heritage, historic, holy, istanbul, medieval, mosaic, pammakaristos, saint, turkey, https://www.shutterstock.com/image-photo/byzantine-mosaic-christian-bishop-gregory-thaumaturgus-569610709
Gregorios Taumatorgos "Undergöraren" Bild
Han föddes omkring 213 i Mindre Asien och kallas därför för "Gregorios av Neocesarea" Han blev kristen när han mötte Origines och dennes undervisning i Cesarea. Blev biskop i Nerocesarea där han dog 270. 

Gregorios av Agrigentum. Föddes 524 på Sicilien av 
fromma föräldrar, vika bestämde att han skulle bli präst
Biskop i Agrigentum. Han studerade i Jerusalem och blev efter en tid utnämnd till biskop i det sicilianska Agrigentum. Två av hans medtävlare om tjänsten mutade en prostituerad som anklagade honom för otukt. Men han reste till Konstantinopel och lyckades rentvå sig inför kejsare Justianus I. Han dog 23 nov 564. 

Antipas av Pergamon. Insattes av aposteln Johannes som
biskop i Pergamon 
Biskop Antipas nämns i Uppenbarelseboken 2:13 som en trogen martyr.  Han led martyrdöden år 92 när han blev bränd på ett oxformat altare. Han vägrade efterkomma Pergamons hedniska invånare som krävde att han skulle överge sin kristna tro. I stället bad han för sina förföljare. 

Gregorios av Nazianzos 329-–390
Gregorios kallas för "teologen" eftersom han haft ett stort inflytande på den kristna treenighetslärans utformning. Han var en mycket lärd biskop som studerat retorik och filosofi i Caesarea, Alexandria och Aten.  Han ledde det betydelsefulla konciliet i Konstantinopel år 381 och begav sig därefter tillbaka till sin biskopstjänst i Kappadokien. Gregorios reliker återlämnades 2006 av påven Johannes Paulus II till Konstantinopel. 

Eutymios
Kariton
Arsenios var enligt tidiga texter en man med vitt hår och  
 skägget räckte till midjan. Han framställs med krulligt hår 
 skägget är uppdelat i flera "strängar"

Arsenios den store eller "Arsenios diakonen" föddes 350 i Rom av en kristen senatorsfamilj. Han blev sedan informator vid den kerjserliga familjen i Konstantinopel men gav sig därifrån ut till de isolerade munkarna i den egyptiska öknen. Han räknas som en av de främsta ökenfäderna.

Johannes Klimakos är avbildad på opersonligt sätt
Johannes Klimakos är också känd som "Johannes av stegen" vilket refererar till hans lära om den himmelska stegen, som man kunde klättra upp på i trettio steg.  På 700-talet var han munk i Katarinaklostret på Sinai. Här finns en berömd ikon som framställer klättringen upp till Gud.

anthony the great, architecture, art, byzantine, church, desert father, editorial, father, heritage, historic, holy, istanbul, medieval, monk, mosaic, pammakaristos, saint, scroll, turkey, https://www.shutterstock.com/image-photo/mosaic-byzantine-monk-anthony-great-scroll-569610727
Antonius framställs här liksom på andra porträtt som en 
gammal med med skägg och bar haka. Bild
Den helige Antonius finns avbildad i västra delen av parecclesion. Här finns tre representanter för det egyptiska klosterväsendet (Eutymios, Arsenios, Antonius) och tre för det palestinska (Sabas, Johannes Klimakos, Kariton). 
Uriel. Höger hand är lyft till välsignelse. 
Vä hand tycks hålla någonting men är tom
Ärkeänglarna Mikael, Gabriel, Rafael och Uriel finns överst i absidens stora deesisframställning. Uriel nämns inte i bibeln utan endast i Esras apokalyps och i den katolska kyrkan får man inte åkalla honom med namn. 
ancient, angel, archangel, architecture, art, byzantine, church, editorial, golden, heritage, historic, holy, istanbul, medieval, mosaic, pammakaristos, raphael, religion, saint, st, turkey, https://www.shutterstock.com/image-photo/byzantine-mosaic-archangel-raphael-blessing-his-569610724
Rafael håller upp sin högerhand till välsignelse och
den vänstra griper om kappan (himation). Bild
Ärkeängeln Gabriel nämns i Tobits bok och firas i den katolska kyrkan den 29 september. Här är han klädd i tunika med ett rött band (clavus) över höger axel.

Maria står på en juvelbesatt fotplatta
Den grekiska texten berättar att detta är Guds moder. "M(ete)R T(eo)U" Mariafiguren är tillsammans med Johannes döparen en del av absidens deesisutsmyckning. Det är mycket ovanligt att Maria står på en fin juvelbesatt platta medan döparens fötter är placerade på bara marken. Maria har här fått en mycket hedersam framtoning. 
architecture, art, artwork, baptism, baptist, byzantine, christ, christian, church, dove, editorial, istanbul, jesus, john, jordan, medieval, mosaic, pammakaristos, religion, river, turkey, https://www.shutterstock.com/image-photo/baptism-jesus-jordan-river-byzantine-mosaic-569610694
Jesu dop. Bild
I kyrkans parecclesion har det också funnits några berättande scener, men det är endast Jesu dop som återstår. Mosaikerna utgör en hel festcykel med sammanlagt elva scener. Dopframställningen har på norra sidan motsvarats av en himmelfärdsscen och man kan förmoda att dessa har haft sina pendanger i östra korsarmen med avbildningar av födelsen och pingstundret. 

Malakai
Källa: The Mosaics and Frescoes of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul. Hans Belting, Cyril Mango, Doula Mouriki. Washington 1978

See more of mine byzantine mosaics and murals at
Shutterstock and Alamy

Inga kommentarer: