Sidvisningar

Araslövs kyrka

medieval, stone, swedish, christian, culture, history, preserved, old, editorial, building, sweden, religious, historic, church, heritage, architecture, sacred, scenic, tourism, religion, christianity, scandinavia, nordic, landscape, araslov,


Araslövs kyrka är en tegelkyrka från 1200-talet. Efter det Skånska kriget 1675-79 började den att förfalla och ombyggdes till magasin. Valven revs ut och kyrkans murar höjdes med två våningar. Under 1800-talet användes byggnaden till statarbostäder och här fanns också ett osttryckeri. Kyrkan restaurerades 1959 och målningarna togs fram. De kompletterades inte utan idag finns endast rester kvar av de en gång så lysande 1400-talsmålninarna. Läs mer på församlingens hemsida och på Wikipedia, ladda ner foto

Västra gaveln. Vid restaureringen 1959 blev den gamla tegelkyrkan
slammad med kalkInteriören ger ett rått och ålderdomligt intryck med många fragmentariska målningar som i en del fall är svårtydda. Målningarna, som inte är kompletterade av konservatorn, tillhör Vittskövlegruppen och dateras till 1450-75. Kyrkan har också en fin nattvardskalk från år 1400 med inskriptionen: "Denna kalk av guld lät fru Christina af Arvasleff förfärdiga till ära åt Gud och till hugsvalelse åt sina käras själar." Kalken finns på Nationalmuseet i Köpenhamn. 

Domedagsscen på korets östvägg. Personer på väg in mot centrum

1400s, Araslov, Araslöv, art, child, christ, christchild, christianity, christopher, church, fresco, gothic, holy, Jesus, medieval, mural, orb, religion, saint, st, Sweden, wall painting, wall-painting, https://www.shutterstock.com/sv/image-photo/saint-christopher-carrying-christ-child-on-531577663?src=UtMO0xqSN2vnr8OYlSc3xA-2-48
Kristoffer bär kristusbarnet på sina axlar. Bild.

Korets nordvägg. Man med armborst siktar på ekorre

Korets nordvägg. De vise männen

1400s, adoration, angel, Araslov, Araslöv, blessed, catholic, christ, christi, christian, church, corpus, cross, devotion, eucharistic, Eucharistic host, fresco, holy, host, monstrance, mural, ostensorium, ostensory, reliquary, sacrament, sacred, Sweden, wall-painting
Korets nordvägg. Änglar med korsdiadem. De håller
ett kärl för brödet (monstrans) och ett rökelsekar.

Bild.

1400s, Araslov, Araslöv, art, background, church, couple, fresco, girl, gothic, kiss, kissing, love, lust, Luxuria, man, medieval, mural, painting, romantic, Sweden, vintage, wall painting, wall paintings, wall-painting, woman, https://www.shutterstock.com/sv/image-photo/man-woman-tender-kissing-one-seven-531577669?src=UtMO0xqSN2vnr8OYlSc3xA-2-49
En av dödssynderna. Vällusten (Luxuria) Bild.

En annan dödssynd

Norra väggen. Maria och Johannes vid korset

Södra väggen. Korsnedtagningen

Södra väggen. Gravläggningen
På triumfbågen. Här mot norr de fem  förståndiga
 flickorna med sina brinnande facklor
På triumfbågens södra sida. En av de oförståndiga
flickorna
Södra väggen. Laurentius med halster
I fönstersmygen. Dorotea med blomsterkorg

Search for more photos
My images at Alamy


Källa: Noreen, Sven Erik. Araslövs kyrka och dess målningar. Broby 1961

Inga kommentarer: