Sidvisningar

Vinderslev kirkeVinderslevs kyrka.  Download

Vinderslevs kyrka interiör.  Download 

Domedagen. Kristus sitter på regnbågen. Från hans mun 
kommer rättfärdighetens svärd och nådens lilja.  
Download 

Domedagen. Jungfru Maria och Johannes Döparen
tillber Kristus på himmelens skyar. Download 

Den Helige Ande symboliseras av en duva. Download

En ängel spelar trumpet. Download

En ängel spelar trumpet. Download

En ängel spelar nyckelharpa. Download

En ängel spelar maracas. Download

En ängel spelar luta. Download

En människa klättrar uppför regnbågen. Download

En människa uppstår ur graven. Download

Petrus i himmelrikets port. Maria visar sitt bröst.
Download

Maria visar sitt bröst för Jesus.
Download

Petrus håller himmelrikets nyckel i sin hand. Download

En människa uppstår ur graven. Download

En djävul tar fast en kvinna. Download

Änglarna spelar i himmelen. Download

En himmelsk byggnad. Download

Änglarna spelar i himmelens "Big Band" Download

"Domedags-basunen" kallar på de trogna. Download

Människor klättrar till himmelriket. Download

Ängel med lans, gissel och svamp. Download

Fem djävulsfigurer framför helvetets gap. Download

Djävulsfigur. Download

Djävul med långa klor. Download

Djävul med klubba. Download 

Djävul med fyra huvuden. Download

Fågel med manshuvud. Download

Fågel med manshuvud och hillebard. Download 

 Ett stegel-hjul och två personer i galgen. Download 

Gässen hänger en räv. Download

Man med pilbåge. Download

Liemannen
Portal


Under konstruktion

Search for more photos
My images at Alamy


Inga kommentarer: