Sidvisningar

Slaglille kirke

Majestas Domini omgiven av evagelistsymbolerna.  Här finns också  Maria
och Johannes samt ärkeänglarna Gabriel och Mikael. 

Download

Kyrkan har unika romanska målningar som hör till de äldsta i Norden. Finjagruppen var verksam 1150 - 75 och har bland annat målat i det närbelägna Fjenneslev och i de skånska kyrkorna Flädie och Hofterup. Målningarna rekonstruerades 1893 av J. Magnus-Pedersen och blev då hårt uppmålade. Över den södra ingången har man huggit en stenrelief som föreställer aposteln Johannes martyrium. 

I absiden finns den vanliga kristusbilden (Majestas domini). Kristus sitter på jordkretsen med livets bok i handen. Han framställs som en konung som sitter på sin tron. Otvivelaktigt har det att göra med den kungliga person som en gång bekostade målningen. Liksom kungen är Kristus omgiven av sin hird, evangelistsymbolerna och ärkeänglarna Gabriel och Mikael. När mässan firades på altaret nedanför bilden, då upplevdes den himmelske konungen både levande och närvarande och mottog mässoffret som en hyllning. 

På den norra väggen i koret syns fyra personer, men det är omöjligt att säga vem det är. De senare insatta valven och fönstren har starkt begränsat målningarna. Över kyrkans valv finns en hel scen med de tre visa männen som frambär sina gåvor. Mitt uppe i triumfbågen kan man se lyckohjulet med den latinska texten ROTA FORT[UNÆ] och två ärkebiskopar med ett vitt band över axlarna. Det kallas pallium och förärades av påven endast till ärkebiskopar. 


På södra delen av triumfväggen står byggherren Trued Litle och räcker
fram en kyrkomodell. Bilden döljs av det senare uppmurade valvet. 

Kyrkans grundare Trued Litle räcker fram en symbolisk kyrkomodell. Enligt Sorø klosters gåvoklalender tillhörde han den berömds Hvide-släkten. Han är klädd i en mycket enkel tunika. På den norra delen av triumfväggen finns en annan stiftare. Det är inte helt entydigt att se vad bilden föreställer.  Det kan vara en man i förnäma krigarkläder som bär fram en gåva, vilken tas emot av Guds hand. Möjligen skulle det kunna vara Valdemar den store (1157-82), som hade stora jordegendomar i socknen. Läs med på församlingens hemsida och på Danmarks Kirker.

See my romanesque church frescoes at

Inga kommentarer: