Sidvisningar

Skibet kirke

En unik kyrka med romanska målningar 1174-1200,  inte långt från JellingÄr det tempelriddare som är på väg mot den heliga gralen? Eller är det en kruka med "skådebröd" (2 Mos 25:30) och  "altarets horn" (3 Mos 3:9) som syns däröver? Eller kan det helt enkelt vara några riddare som är på väg med en munk i tonsur, sittande bakom ryttaren på den vita hästen till den "nybyggda" stavkyrkan i Jelling (eller Tamdrup?) Den förste riddaren har ett relikskrin och den andre  en kyrkomodell?? Kyrkan är utformad med två drakhuvuden.

Franskt bokmanuskript
Sagan om Kung Arthur och riddarna kring  det runda bordet florerade under medeltiden. Det var en spännande legend som bland annat handlade om att kungen hade den heliga gralen som en maktsymbol på det runda borden. Flera bokmanuskript har illuminerat berättelsen. Gralen målas på samma sätt som i Skipets kyrka. Det är en rund kruka, som tycks vara drejad av lera, ibland är den juvelbesatt. Om det är själva gralen eller endast ett hölje med något annat innehåll, låter vi vara osagt. Det hade tydligen uppstått ett traditionellt sätt att framställa gralen. På vidstående bild syns också två horn på vardera sidan. Änglar bär upp och stöder hornen. 

Gralen på altarbordet. Bild.                  Kyrka med två drakhuvuden. 


Tre hästar under en arkad.               Två riddare rider mot väst. Bild
En vit häst med en riddare, som håller ett relikskrin? En munk
sitter bakom honom, för att komma till invigningen av den nya
kyrkan? En brun häst med en riddare och kyrkomodell?
Ladda ned bildUnder augusti 2016 planerar församlingen att göra en större renovering av kyrkan. Målningarna kommer att undersökas av expertis från Nationalmuseet. Se mer på församlingens hemsida.  

See my romanesque church frescoes at

Inga kommentarer: