Sidvisningar

S. Åsums gamla kyrka

Gamla kyrkan i Sjöbo - en unik romansk kyrka, vars tidigaste historia är förknippad med Åsumsgården.
Ladda ned bild

Kyrkan har aldrig haft valv utan det platta trätaket är kvar

Majestas domini i absiden omgiven av evangelistsymbolerna

Absidmålningen är utförd omkring 1125 av Vinslövsgruppen. Det är en storslagen komposition som är vanlig i många romanska kyrkor. Kristus som sitter på sin tron är omgiven av symboler för de fyra evangelisterna. Undertill sitter en rad med sex apostlar som vasaller eller personliga livvakter till  Kristuskonungen. Kristus på sin tron med livets bok i handen. 
Ladda ned bild

Ansiktet målades om på 1920-talet

Änglar och Markuslejonet

Lukasoxen och änglar

Apostlarad på norra sidan

Apostlarad på södra sidan. Svagt kan läsas: ACOBVS+

På apostlafrisen i Ballum kam man också läsa
IACOBVS. (Wikimedia C.)

Snårestadsmästarens bild av Laurentius

På undersida av triumfbågen har Snårestadsmästaren i början av 1300-talet målat Laurentius åt norr. under bilden syns en bit av hans halster, vilket gör att det går att fastställa att det verkligen är Laurentius. Han var diakon i Rom på 300-talet och delade ut kyrkans rikedomar till de fattiga. Detta gillades inte av kejsaren - därför blev han stekt till döds på ett halster, som därefter blivit hans martyrredskap. I många kyrkor är han avbildad med sitt halster och han är också skyddshelgon för Lunds domkyrka. och ett annat helgon på södra sidan. 

Två Änglar? överst i triumfbågen på södra sidan

På den södra sidan av triumfbågen syns överst två figurer (änglar?) på vardera sidan om en ram som kröns av en kunglig fransk lilja. Nedtill inom en blå ram finns resterna av ett helgon. Det är så snårestadsmästaren brukar avbilda sina heliga personer. Jämför Laurentius i Bjäresjö kyrka. Överst i korbågen finns en rund medaljong med fragment den Helige Andes duva.  

Konturerna av ett helgon
På undersida av triumfbågen har Snårestadsmästaren i början av 1300-talet målat Laurentius åt norr. under bilden syns en bit av hans halster, vilket gör att det går att fastställa att det verkligen är Laurentius. Han var diakon i Rom på 300-talet och delade ut kyrkans rikedomar till de fattiga. Detta gillades inte av kejsaren - därför blev han stekt till döds på ett halster, som därefter blivit hans martyrredskap. I många kyrkor är han avbildad med sitt halster och han är också skyddshelgon för Lunds domkyrka. och ett annat helgon på södra sidan.

See my romanesque church frescoes at

Inga kommentarer: