Sidvisningar

Højen kirke

Romansk kyrka med unik ryttarkampfris. Download image.
Under construction with some new images!

Jakob den äldres legend? och en berömd ryttarkampfris


mural, legend, editorial, church, jacob, king, fresco, denmark, romanesque, wall painting, meander ornament, hojen, https://www.shutterstock.com/image-photo/hojen-church-denmark-july-16-2015-557570767
Jakob den äldres legend ? En kung sitter på sin tron och ger befallning till två män som sedan uppväcker en död ur graven?
Ladda ned bild.


En kung talar med två män. Bild.      Två män talar med en äldre. Bild


Två män samtalar. Bild


templar, medieval, horse, ride, mural, horseback, middle, history, helmet, knight, old, weapon, editorial, historic, chevalier, sword, church, battle, shield, fresco, denmark, armor, saddle, armour, romanesque, cavalry battle, wall painting, 1300s, hojen
Ryttarkampfris. Från väst kommer mörka riddare, tungt beväpnade med svärd. Från öst kommer ljusa riddare, lätt beväpnade med spjut. Bild

Två härar kämpar mot varandra. Den ena har mörka hästar och kraftiga hjälmar och slåss med svärd. De kommer från väster och deras emblem är hammare och tång på en mörk sköld. Det är svårt att finna någon likhet med ett känt heraldiskt vapen, som skulle passa in i sammanhanget.

Den andra hären är stationär eller kommer från öst. De är lättare beväpnade med spjut, som har stripiga fanor. Deras vapensköldar är ljust randiga med en krona i mitten. De två riddarna har individuellt utformade kronor (Kristi segerkrona eller möjligen en äldre typ av mitra med två horn?)
Riddaren längst mot öst tillhör den ”vita” sidan, men hans sköld har i stället mörka och ljusa fält och klyvs av en riddare med svärd.


templar, medieval, horse, ride, mural, horseback, middle, history, helmet, knight, old, weapon, editorial, historic, chevalier, sword, church, battle, shield, fresco, denmark, armor, saddle, armour, romanesque, cavalry battle, wall painting, 1300s, hojen, https://www.shutterstock.com/image-photo/christian-knights-against-pagan-medieval-fresco-547937290
Två riddare i kamp. Hedendom mot kristendom eller det onda mot det goda?
Bild

https://www.shutterstock.com/image-photo/medieval-fresco-battle-between-knights-two-547937302
Två vita riddare med individuella kronor på sköldarna.
De har fanprydda spjut. Bild

https://www.shutterstock.com/image-photo/knights-fight-battle-sword-shield-lances-547937296
Tre riddare. En svart och två vita samt en vit häst som retirerar. Bild

templar, epã£â©e romane, medieval, horse, ride, mural, horseback, middle, history, helmet, knight, old, weapon, editorial, historic, chevalier, sword, church, battle, shield, fresco, denmark, armor, saddle, armour, romanesque, cavalry battle, wall painting, 1300s, hojen, https://www.shutterstock.com/image-photo/knight-thors-hammer-on-shield-norman-547937314
Den svarte riddarens sköld med hammare och tång. Bild


Den mörka riddaren har en hammare och tång som emblem på sin sköld. Några direkta andra heraldiska paralleller är svåra att finna. Möjligtvis kan det ha något att göra med med att smeden Völund hade en hammare och tång i sitt vapen. I Sigurdslegenden förekommer hammare och tång på sigurdsristningen vid Ramsund. Tors hammare brukar däremot avbildas på ett annat sätt.


https://www.shutterstock.com/image-photo/knight-shield-lance-battle-medieval-fresco-547937275
Riddare med en annan form av krona på sin sköld. 

https://www.shutterstock.com/image-photo/pagan-knight-splits-shield-christian-battle-547937308
Den svärdbeväpnade riddaren med svar sköld klyver den "vites" sköld,
som är svart- och vitrandig.  Bild

https://www.shutterstock.com/image-photo/knight-crown-christ-on-his-shield-547937287, templar, medieval, horse, ride, mural, horseback, middle, history, helmet, knight, old, weapon, editorial, historic, chevalier, sword, church, battle, shield, fresco, denmark, armor, saddle, armour, romanesque, cavalry battle, wall painting, 1300s, hojen
Riddare med krona eller möjligen mitra som heraldisk symbol. Bild

templar, medieval, horse, ride, mural, horseback, middle, history, helmet, knight, old, weapon, editorial, historic, chevalier, sword, church, battle, shield, fresco, denmark, armor, saddle, armour, romanesque, cavalry battle, wall painting, 1300s, hojen, https://www.shutterstock.com/image-photo/knight-thors-hammer-on-shield-norman-547937314
Riddare med normandiskt svärd och sköld me hammare och tång. Bild

https://www.shutterstock.com/image-photo/medieval-halter-on-horse-battle-fresco-547937272
Häst med medeltida grimma. Bild

Jämför med kyrkorna i Aal och Skibet som också har ryttarkampfriser. 

Images can be downloaded as high resolution stock photos

Källor: 
Haastrup, Ulla (red) Danske kalkmalerier, Senromansk tid s 154 f,
Gottfredsen, Lise och Frederiksen, Hans Jørgen Troens billeder s. 242 f,
Tuulse, Armin Romansk konst i Norden s. 120 f,Målning från cirka 1500. Syndafallet

See my romanesque church frescos at


Inga kommentarer: