Sidvisningar

Aal kirke


Kyrkan har målningar från Petrus och Nikolaus legender samt en berömd ryttarkampfris

Målningar från 1200-1225. På sydväggen finns aposteln Petrus historia och på norra väggen har Nikolaus legend målats upp. Den undre frisen på nordväggen skildrar en dramatisk och blodig ryttarkamp, med brynjeklädda krigare. Tolkningen är livligt debatterad. Är den inspirerad av Gamla testamentet eller av korstågen, eller kanske av berättelser om riddarnas sökande efter den heliga graal?

Tre stående krigare. En har en oval spetssköld och kämpar mot
någon som håller ett svärd
Ett trätorn som bärs upp av stöttor. Soldaten håller en tretungad fana
Krigare och kung framför en byggnad
Ryttare på väg att möta en fiende som kommer från öst. Ett avhugget
huvud klyvs mitt itu 
Två kämpar utväxlar svärdshugg
Ryttare som klyver motståndarens avhuggna huvud och han faller
död från hästen
Skäggprydd ryttare på väg att kasta sitt spjut. Motståndarna tycks komma
från en borg längre österut. Bilderna avgränsas av ballonglika träd
Nordväggens översta fris börjar med en dopscen
 och fortsätter sedan med Nilkolauslegenden
Nikolaus samtalar med ett krögarpar
Krögaren och hans fru mördar och tillagar tre unga män 
som de serverar för de resande. En gryta finns längre
 till vänster
Nikolaus uppväcker de tre männen. 
Guds hand syns ovanifrån
Nikolaus räddar tre flickor från att hamna på bordell
Kung David med musikinstrument och psaltare
På sydväggen: Petrus i dispyt med Simon Magern.
Petrus uppväcker en död. Tolkningen är osäker!
Petrus med oljebehållare, inviger biskop Clemens i Rom
I fönstersmygerna två personer med hjälm
eller "judehatt"
På triumfväggen åt norr: Bebådelsen

Vapensköldar för Jens Juel och Vibeke Lunge 
Altartavla från 1450 av Hans Snitger den äldre i
Lüneburg
See my romanesque church frescoes at
Alamy

Search for more photos
My images at Alamy

Inga kommentarer: