Sidvisningar

Ilstorps kyrka

Ilstorps kyrka från 1200-talet kyrka är byggd i tegel. Vapenhuset åt söder
är nyare och under 1800-talet påbyggdes en våning. Bild
En romansk kyrka med absid från 1800-talet. Den är en av stiftets
minsta kyrkor
Interiör
Kristus sittande på regnbågen
Korets viktigaste bild finns i den östra valvkappan. Kristus sitter på regnbågen och håller upp sin hand till välsignelse. Vid den korsformade glorigan finns ett textband. På sin högra sida har han Jungfru Maria med en fin krona. Hon visar fram sitt bröst och svagt i bakgrunden kan man ana texten: Ecce ubera mea qae lactasti (se mitt bröst som du har diat). Vid hennes fötter finns flera  figurer - människor som väntar på sin dom. Att vara på Jungfuns sida ansågs vara mycket bra, eftersom hon kunde tynga ner domens vågskål så att den pekade på ett frikännande! På andra sidan syns den knäböjande Johannes döparen och en människa som stiger upp ur sin grav för att få sin dom. Den yttersta domen är en vanlig komposition åt öster i medeltidens kyrkor.  Det var en fast mall som användes med Kristus på regnbågen och hur han skiljer fåren från getterna. De lyckliga "fåren" hamnade på den högra sidan och företräddes av Maria som Virgo advocata. De fördömda "gettren" på den vänstra sidan leddes förbi Johannes döparen, ner till helvetets kval. Alla skulle högt uppe i öster kunna se hur Kristus kom på himmelens skyar för att skilja syndarna från de rättfärdiga. En underlig gulaktig figuration finns nästan mitt i bilden. Det är inte lätt att säga vad det föreställer? Det ser nästan ut som två ringar, och de har till vänster gått in under regnbågens kant? Kan det vara en rest av en äldre målning?

Himladrottningen Maria. I språkbandet syns
bokstäverna ...ae och ...sti
Maria är den krönta himladrottningen som uppträder till försvar för de själar som skall vägas på domens dag. Här skyddar hon dem under en flik av sin kappa och kallas i den funktionen för "skyddsmantelmadonnan". Ibland kan man se Maria tynga ner domens vågskål med ett finger - så att den väger över åt den goda sidan. I Västra Sallerups kyrka finns en storslagen scen, där Kristus sätter kronan på Marias Huvud. 

kneeling, john, middle, guide, halo, editorial, sweden, church, ages, baptist, hair, fresco, camel, toe, camel skins, john the baptist, ilstorp. https://www.shutterstock.com/image-photo/john-baptist-clothes-made-camel-skin-483866053
Johannes döparen klädd i "kamelpäls" med kamelens 
klövar hängande ned från armarna. Bild.
Petrus med nyckel och Andreas med snedställt kors
Petrus räknas som den främste av Jesu lärjungar.  Han led martyrdöden i Rom år 67. Enligt legenden korsfästes han på egen begäran med huvudet nedåt. Över hans grav byggde kejsar  Konstantin på 300-talet en basilika, som har blivit till den enorma Peterskyrkan. Därunder kan man fortfarande besöka Petrus grav. Petrus framställs ofta som en äldre man med grovt skägg och med en eller två nycklar "binde- och lösenyckeln." Nycklarna utrustas med stora ax och T-formade skåror.

Andreas var bror till aposteln Petrus och liksom denne fiskare vid Genesarets sjö. När apostlarna skingrades efter Jesu död begav sig Andreas till Syrien för att predika. Kungen försökte då få honom att offra till de romerska gudarna, men när han vägrade blev han bunden vid ett snedställt, X-format kors och avled efter två dagar. 

Filippos
Filippos var en av Jesu lärjungar och kom från staden Betsaida. Han predikade en gång i Samarien och mötte då en etiopisk hovman som satt och läste i en vagn på vägen. Filippos frågade: "Förstår du vad du läser?" Ett samtal utspann sig och det slutade med att hovmannen lät döpa sig. Enligt legenden blev Filippos fängslad vi 87 års ålder och korsfäst. Hans attribut är ett kors som ibland har två tvärbjälkar. 

Bartolomeus, Jakob den äldre, Johannes och Paulus
Bartolomeus och Jakob den äldre
Enligt legenden begav sig Bartolomeus till Indien för att förkunna evangelium. Där gjorde han många undergärningar och bekämpade de inhemska gudarna. Till slut blev han slagen med påkar och flådd levande. Som sitt pinoredskap har han en kniv och håller ibland sin avflådda hud över armen. 

Jakob den äldre var bror till aposteln Johannes och de var fiskare vid Genesarets sjö. När de blev kallade till lärjungar lämnade de genast sin far Sebedaios i sin båt och vandrade med Jesus. Enligt Legenda aurea predikade Jakob en kort tid i Spanien innan han kom till Judéen. Här blev han halshuggen år 44. Hans lärjungar vågade inte begrava honom i Judéen utan tog med sig kroppen på ett fartyg, som strandade i det spanska Galicien, där aposteln begravdes och man uppförde en kyrka över hans grav. Under den moriska tiden förföll kyrkan och graven glömdes bort, men återupptäcktes år 825 då kyrka byggdes upp igen. Platsen kom att kallas för Santiago de Compostela och blev en viktig vallfatsort. Målet för pilgrimsvandringen är än idag att besöka den stora katedralen och omfamna apostelns silverstaty över högaltaret. Jakob avbildas med pilgrimsväska, stav och en vidbrättad hatt, som kan vara prydd med skalet av en pilgrimsmussla. Han är bland annat skyddshelgon för Sankt Ibbs kyrka på Ven. 

law, barefoot, latin, illustrative, disciples, sword, church, fresco, poison, apostles, https://www.shutterstock.com/image-photo/ilstorp-sweden-may-05-2014-st-484576408
Johannes och Paulus. Bild.
Johannes var den lärjunge som Jesus älskade och som låg närmast honom vid den sista måltiden.Johannes begav sig såmåningom till Efesus där han grundade en församling och tog hand om Jesu mor. Än idag visar man på Marias hus. Johannes landsförvisades till den grekiska ön Patmos där han vid hög ålder skrev sitt evangelium och uppenbarelseboken. Han dog cirka år 110 i en ålder av 98 år. Johannes framställs i konsten som en ung lärjunge utan skägg och i handen håller han ofta en giftbägare. En gång tvingades han nämligen att dricka mycket starkt gift men klarade av det genom att göra korstecknet över giftbägaren. Hans evangelistsymbol är örnen.

Paulus hette från början Saulus och kom från Tarsus i Kilicien i nuvarande Turkiet. Han studerade i Jesusalem för den berömde skriftlärde Gamaliel. Som ung sudent höll han de äldres mantlar när Stefanos stenades. För att förfölja de kristna reste han till Damaskus och på vägen ditt mötte han den uppståndene Kristus. Det blev ett dramatiskt möte och Saulus blev omvänd och tog namnet Paulus. Han gjorde flera stora missionsresor och kom som fånge till Rom där han halshöggs under Neros förföljelser år 67. Paulus avbildas ofta med hög panna och kluvet skägg och han kan ha ett svärd som sitt attribut. Några motiv visar hur Kristus ger en nyckel till Petrus och en bok eller lagrulle till Paulus. (Traditio legis). Här håller Paulus en grön bok i sin högra hand. Språkbandet är mycket otydligt men det tycks som om man kan läsa Paulus namn? Möjligen kan den avbildade figuren vara Matteus, som även han framställs med ett svärd.

Man på triumfväggen
"Anna själv tredje" håller Kristusbarnet
I vänstra delen av bilden finns en hand och en person med ett vågigt hårsvall försvinner in under valvet. Det måste vara Maria som här döljer sig. Det var vanligt att avbilda de tre generationerna med Anna hållande Kristusbarnet. Av framställningen kan vi förstå att valvslagningen har tillkommit efter det att bilden målades, och den är alltså yngre än målningen på frontalväggen. Valvribban har en mycket enkel dekoration. 
Maria och Anna i Linderöds kyrka
Det finns mycket stora likheter mellan målningarna i Linderöd och Ilstorp. Det är troligt att det är samme mästare eller målarskola som varit i farten. I Linderöd finns en inskription som anger att Anders Johansson gjort kalkmålningarna år 1498. Ilstorps kyrka har alltså fått sina stora målningar omkring år 1500.  (Källor: Larsson, J. I. Mäster Andreas i Ilstorp. Ale 2005:2; Jansson, Petter. Ilstorps kyrka -Invändig renovering. 2003.) Se även You tube.

Search for more photos
My images at Alamy

Inga kommentarer: