Sidvisningar

Ringsted kirke

brick, cathedral, historical, church, denmark, royal, romanesque, royal church, sct. bendt, ringsted
 Sankt Bendts kyrka invigdes vid den stora kyrkofesten i Ringsted år
1170 och helgades åt Benedikt av Nuria. Bild
I kyrkan är är flera kungligheter begravna: Valdemar
den store, Knut VI, Valdemar Sejr, Erik Menved och
Erik Plogpenning. 

I det stora korsvalvet finns fyra bilder från 1275-1300.
Maria och Kristus på himmelens tron

medieval, mural, throne, editorial, fresco, denmark, backgammon, romanesque, st. bendt church, canute lavard, board game, wall-painting, ringsted
Erik Plogpenning, målad som helgon med riksäpple och
scepter. Bild
medieval, mural, throne, editorial, fresco, denmark, backgammon, romanesque, st. bendt church, canute lavard, board game, wall-painting, ringsted
Knut Lavard med segerfana. Till vänster: "Här spelas
brädspel." Till höger: "Här sjunges mässan." Bild

Bildtext: "Fru Agnes, tidigare Danmarks drottning."
Om Erik Plogpenning. "Här dräpes han." Och till höger:
"Här lyfter de den kungliga kroppen." Bild


Kung Erik Plogpenning dödades 1250 av sin bror Abel på fjorden 
Slien, som leder in till Flensburg. 

Kungfris på korets sydvägg. Valdemar den Store, Knut VI, Valdemar 
Sejr och Valdemar den Unge  

Grevarna Knuth till Knuthenborgs vapen 
på södra korväggen


På södra väggen i koret finns bilden av en man som håller ett armborst. Den mellersta målningen föreställer kung Birger och man kan ana den latinska texten i överkanten av bilden. Joakim Skovgaard gjorde år 1916 en målning av Drottning Dagmar och den kan ses i skeppet under predikstolen. 

mural, bench, sitting, queen, crown, reign, editorial, rule, painting, fresco, denmark, scepter, book, gothic, reading, wall-painting, ringsted

På den norra väggen i koret finns två sittande drottningar från cirka 1550. En drottningfris från 1325 mitt på korväggen föreställer Berengaria. Hon var från Portugal och gifte sig 1214 med Valdemar Sejr. Inskriften kallar henne för Bengerd och hon var mycket vacker, men i medeltida visor beskrivs hon som ond, i motsättning till Valdemars första hustru Dagmar, som framställs som godheten själv. Bild.


 

I koret står tre personer som trampar på onda varelser. Det är kampen mellan ont och gott. Bilderna är målade 1235-40. Maria håller Kristus som gör en välsignande gest och har ett äpple i handen. Erik Plogpenning med scepter och riksäpple. Han blev brutalt mördad. Mordet framställs på de stora bilderna i kryssvalvet. Helgonet med plamkvist och bok kan vara Katarina eller Margareta. 


Kristusbild från cirka 1400.  "Hinc est altitudo saluatoris" (Här är frälsningens höjdpunkt)


Search for more photos
My images at Alamy

Inga kommentarer: