Sidvisningar

Jørlunde kirke


Jørlunde kyrka

Interiör med romanska bilder på triumfväggen. Download 

Bröllopet i Kana. Jesus förvandlar vatten till vin. Jesus i korsgloria, 
värden och brudparet. Download

Lazarus uppväcks på tredje dagen efter sin död. Download

Jesus fängslas i Getsemane. Apostlar, Petrus med svärd, översteprästens
 tjänare, Jesus och Judas.  Download

Korsfästelsen. Jesu moder Maria. Longinus med ett spjut och Stefaton
med en svamp på en käpp.  Download

Agnus Dei. Guds lamm i triumfbågen. Download

Bilder på korets norra vägg. Intåget och nattvarden. Download

Intåget i Jerusalem. Jesus rider på en åsna och människor breder
 ut mantlar. Download

Nattvarden. Jesus sitter vid bordsändan och har Johannes "vid sitt bröst"
Download

Jungfru Maria med förgylld gloria i stuckatur.
Download

Konsekrationskors i koret. Download

Korsfästelsen. Altartavla från 1613. Download

Altartavla från 1613. Download


Under construction. 
More texts will be added soon.

See my romanesque church frescoes at


Inga kommentarer: