Sidvisningar

Vombs kyrka


Kyrkan är byggd på 1200-talet och ligger vackert på en backe ovanför byn
Bild

Det öppna och ljusa kyrkorummet har gjort kyrkan till en
mycket uppskattad vigselkyrka. Bild

Målningarna i Vomb upptäcktes först 1986 och genom en rad välvilliga donationer har de kunnat tas fram. De är utförda omkring 1500, men det är svårt at placera in dem i någon av de existerande verkstadsgrupperna. Liksom en rad andra kalkmålningar är även dessa inspirerade av Biblia pauperum (de fattigas bibel), ett under medeltiden mycket spritt blocktryck med bibliska bilder. Alla motiven i Vomb återfinns också i den närbelägna Torna Hällestads kyrka.

Jesus tvättar lärjungarnas fötter

Till vänster om språkbandet syns Jesus i korsgloria och som den förste av lärjungarna kommer Petrus.  Enligt bibelberättelsen (Johannes 13:8-9) vägrade han att låta Jesus tvätta hans fötter. Enligt det latinska språkbandet säger Jesus: Si non lurro te, non habeis parten mecum (Om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig). De alltid lika ivrige Petrus utbrister då enligt de latinska minusklerna:  Domine, non tantum pedes meos sed [et manus et caput] (Herre, inte endast mina fötter [utan även händerna och huvudet]. Scenen föregår inomhus eftersom det i bakgrunden finns en pelare med valvribbor.

Jesus instiftar nattvarden

Jesus sitter överst vid ett runt bord och har lärjungarna runt omkring sig. De sitter på en rund bänk med arkader. Till vänster om mitten syns Judas i profil. Det var han som förrådde Jesus och profilteckningen användes för onda människor. Bakom Judas kan man upptäcka penningpungen, där han skulle förvara de 30 denarar han fick för att överlämna Jesus till myndigheterna. Texten på bildbandet säger: [Panem angelo]rum manducauit [homo]. (Änglarnas bröd fick människor att äta) Psaltaren 77:25. (Versio Vulgata). 


Jesus i Getsemane 

Trädgården där Jesus ber om natten är liksom i många andra kalkmålningar omgiven av ett flätat pilehägn. Jesus knäböjer framför någonting som liknar ett altarbord, på vilket det finns en bägare och ett kors. Det är anmärkningsvärt att Jesus inte här har den vanliga korsglorian. Åtta apostlar finns bakom honom i trädgården. Det är antagligen den skägglöse Johannes som är först i raden. Två av lärjungarna som sover i Getsemane trädgård, den natt när Jesus blev tillfångatagen. Jesus är mycket berövad inför tillfångatagandet och ber förtvivlat: Pater, mi si possible est transeat a me calix iste. Vigilate [et oarate ut non inter]etis in temptationem. (Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå förbi mig. Vaka [och bed att ni inte kommer] i frestelse. (Matteus 26:39). 


Adam och Eva blir utdrivna ur paradiset. Linjerna till vänster
föreställer en ängel som lyfter "det ljungande svärdet."

I första Mosebok 3:24 berättas det att Gud satte keruberna och ett magiskt svärd att vakta vägen till kunskapens träd. Eva går alltid först ut ur lustgården och Adam vänder sig om likt en Orfeus och ser tillbaka. Motivet finns bland annat i Rinkaby, Linderöd och Hyllested. Hela takvalvet är dekorerat av åttauddiga stjärnor, vilka inte finns i någon annan skånsk kyrka, men väl i Bellinge på Fyn.


Eva räcker ut sin hand mot en slända
och nederst syns en vagga eller säng

När Adam och Eva lämnade Paradiset sattes de till att arbeta och förtjäna sin brödföda. Adam fick en spade och Eva en slända för att spinna. Deras barn Kain och Abel brukar också finnas med i familjeidyllen. Här är det deras vagga som syns längst ner i bilden. 


Jesus rider in i Jerusalem


En av de mest livfulla scenerna i Vombs kyrka är intåget i Jerusalem. Jesus med korsgloria rider först in i staden på åsnan. En hov kan ses allra längst ner till höger. Åskådarna har klättrat upp i träden och skär kvistar av träden. Lärjungarna kommer i ståtlig procession och de tre främsta har böcker i händerna (evangelister?). Åtta lärjungar kan skönjas bakom Jeseus och de resterande kan mycket väl ha varit målade till höger. Hela sällskapet är på väg in i den stora staden, markerad som en byggnad med tegeltak. I den närbelägna Silvåkra kyrka finns en likadan scen.
Evas skapelse See more photos of gothic frescos

Läs om kyrkan på församlingens hemsida,
Iconographisk post 1989/3 och 1995/2

Ett bildspel om kyrkan finns på Kyrkoguiden.

Search for more photos
My images at AlamyInga kommentarer: