Sidvisningar

Vä kyrka


Lägg till bildtext. Ladda ned bild


Lägg till bildtext

Stiftaren kung Niels 1104–1134 räcker
fram ett relikskrin

Relikskrin

Läs mer om stiftarbilderna i Iconographisk post No 4 (2015)
Ulla Haastrup: Stifterbilleder og deres ikonografi i danske 1100-talsfresker


Kristus pantokrator eller Majestas Domini sitter på regnbågen omgiven
av de fyra evangelisternas symboler. Bild.


En av de äldsta och konstnärligt mest högtstående bilder i  Skåne. Den har influenser från Italien och det bysantinska riket. Troligtvis har den målats under 1130-talet av en internationellt känd konstnärsskola. Dateringen kan närmare bestämmas eftersom man har funnit ett pergamentfragment, som var inmurat i det gamla altarets relik-gömma. På det kan man otydligt läsa årtalet för kyrkans invigning:


Närbild på Kristus Pantokrator målad på 1130-talet.  

Evangelisten Matteus symbol. Bild

Ärkeänglar som håller upp textband med trosbekännelsen. Bild

Änglar som håller upp textband med trosbekännelsen. Bild


  Pergament med årtalet 1121


Akvarell av Nils Månsson Mandelgren 1852
  


Konturstrecken visar att handen varit svår att måla. Detta är den latinska
välsignelsen med ringfinger och lillfinger mot tummen 


Italiensk-bysantinsk bild i Berzé-la-Ville
Målningarna i Vä har direkt eller indirekt influerats av den bysantinska konsten som under 1100-talet fick nedslag på flera platser i Europa. Kristusbilden i Vä (Majestas Domini) har stora likheter med andra kristusframställningar som finns i Italien, Frankrike, England och Tyskland. Den stora klosteranläggningen i Cluny i östra Frankrike med 10.000 munkar hade en dotteranläggning i Berzé-la-Ville. Samma bysantinska stil har hittats i bokmanuskripten från Cluny.
Läs mer om målningarna:
Vä-Skepparslövs kyrkliga samfällighet
Alenäs, Stig. Majestas Domini. En kristusbild på kalkmålningar i skånska och själländska kyrkor.
pdf 1. pdf 2
Rudling, Kajsa. Bilden av den kvinnliga stiftaren
Haastrup, Ulla. Byzantinsk klædte ærkeengle i danske fresker. Kombinationen af ærkeengle med Majestas Domini i 1. halvdel af 1100-tallet
Haastrup, Ulla; Lind, John Royal family connections and the Byzantine impact on Danish Romanesque church frescos. Queen Margareth Fredkulla and her nieces.
Kaspersen, Søren Majestas Domini – Regnum et Sacerdotium ... (I) HAfnia1982, (II) Hafnia 1985
Græbe, Henrik Kyrkorna i Vä. Sveriges kyrkor. Bd 139. 1971

Search for more photos
My images at Alamy

Inga kommentarer: