Sidvisningar

Vä kyrka


Lägg till bildtext. Ladda ned bild


Lägg till bildtext

Stiftaren kung Niels 1104–1134 räcker
fram ett relikskrin

Relikskrin


Ulla Haastrup: Stifterbilleder og deres ikonografi i danske 1100-talsfresker.
Iconographisk post No 4 (2015)


Ulla Haastrup: "Hertugparret malet i rotunden i Znojmo, 1134, Tjekkiet, er den bedste ikonografiske parallel til det danske kongelige stifterpar i Vä, 1121. The case in point is found in Bohemia, in the Rotunda in Znojmo, where the donor portraits of Conrad II of Znojmo and Maria of Serbia, dated to 1134, like those in Vä are painted on the eastern wall of the chancel, on both sides of the apse. Notable parallels between the two monuments are that the construction of the church and the wall paintings are contemporary, that both use the same painting technique (fresco/secco) and that both show Byzantine influence. Iconographisk post nr 1/2, 2018 nordic review of iconography , 2018


Kristus pantokrator eller Majestas Domini sitter på regnbågen omgiven
av de fyra evangelisternas symboler. Bild.

En av de äldsta och konstnärligt mest högtstående bilder i  Skåne. Den har influenser från Italien och det bysantinska riket. Troligtvis har den målats under 1130-talet av en internationellt känd konstnärsskola. Dateringen kan närmare bestämmas eftersom man har funnit ett pergamentfragment, som var inmurat i det gamla altarets relik-gömma. På det kan man otydligt läsa årtalet för kyrkans invigning:


Närbild på Kristus Pantokrator målad på 1130-talet.  

Evangelisten Matteus symbol. Bild

Ärkeänglar som håller upp textband med trosbekännelsen. Bild

Änglar som håller upp textband med trosbekännelsen. Bild


  Pergament med årtalet 1121


Akvarell av Nils Månsson Mandelgren 1852
  


Konturstrecken visar att handen varit svår att måla. Detta är den latinska
välsignelsen med ringfinger och lillfinger mot tummen 


Italiensk-bysantinsk bild i Berzé-la-Ville
Målningarna i Vä har direkt eller indirekt influerats av den bysantinska konsten som under 1100-talet fick nedslag på flera platser i Europa. Kristusbilden i Vä (Majestas Domini) har stora likheter med andra kristusframställningar som finns i Italien, Frankrike, England och Tyskland. Den stora klosteranläggningen i Cluny i östra Frankrike med 10.000 munkar hade en dotteranläggning i Berzé-la-Ville. Samma bysantinska stil har hittats i bokmanuskripten från Cluny.
Läs mer om målningarna:
Vä-Skepparslövs kyrkliga samfällighet
Alenäs, Stig. Majestas Domini. En kristusbild på kalkmålningar i skånska och själländska kyrkor.
pdf 1. pdf 2

Inga kommentarer: