Sidvisningar

Västra Sallerups kyrka

Romansk kyrka från 1100-talet med herrskapsgalleri. Målningar från olika perioder
Innehavarna av Ellinge slott står med största sannolikhet bakom kyrkobygget. Gården tillhörde under medeltiden några av Danmarks mäktigaste ätter och de hade resurser att bygga en kyrka i sten och utrusta den med inventarier och förse den med målningar. Kyrkan tillkom på 1100-talet och de äldsta målningarna cirka 1250. Se mer på församlingens hemsida.

Igenmurat galleri i tornets övervåning, in mot kyrkorummet
Många av Skånes romanska kyrkor har ett ursprungligt, brett västtorn. Det är tecken på att kyrkan har byggts av en rik familj, som då hade sitt eget galleri (emporläktare) på andra våningen i tornet och genom fönsteröppningar kunde de se ned i kyrkorummet och ta del av gudstjänsten. Den vänstra bilden föreställer Sankt Göran. I mitten väger Mikael själarna och till höger står Satan bunden vid en pelare (jfr V. Vemmerlöv).

Pernille Thott i vidbrättad hatt. Sonen Claus mellan henne och hennes man
 Niels Sparre i riddardräkt. Hans far Svend Jonsen går först och ger en gåva 
(ciborium) åt Balthasar, den yngste av de tre vise männen 
På norra korväggen finns "stiftarbilden" som är ytterst svårtolkad. Det var vanligt att stiftarfamiljen, de som bekostat kyrkan, överlämnade en gåva och här räcker man fram ett förvaringskärl för nattvardsbrödet (ciborium). Personen med krona är en av de tre vise männen eller möjligen unionsdrottningen Margareta. Det beror på hur man tolkar de mycket otydliga figurerna i bildens högra del.
Himmelsköningen. Kristus sätter en krona på Marias huvud
Man med riksäpple och yxa? Kanske Olaf den Helige och Katarina
Erasmus, en av de 14 nödhjälparna vilka man kunde be till
i svåra situationer
Sparrevapnet med två sparrar och namnet Per Nielsen
Martin möter en tiggare framför stadsporten till Tours.
Med svärdet delar han manteln och ger till tiggaren

Mattias som blev halshuggen med en yxa.  Ett bomärke finns på yxan
Petrus med nyckel
Målning ovan valven  från 1250-talet. Mikael håller sin lans
Kristoffer med Kristusbarnet på sina axlar.  En spricka går
genom hans ansikte. Frigolitfyllning och valvstenar till hö. 
Läs mer om restaureringen av målningarna:
Rudling, Kajsa: Förändra, förbättra, förnya?
Rudling, Kajsa: Bilden av den kvinnliga stiftaren. 
Ale. Historisk tidskrift för Skåneland 1976:3

Search for more photos
My images at Alamy


Inga kommentarer: