Sidvisningar

Linderöds kyrka

Romansk kyrka på Linderödsåsen. Den har en unik stenrelief över ingången

Målningarna är gjorda 1498 av Anders Johansson, vilket en latinsk inskription berättar. Kyrkan har många bilder med skapelsemotiv. Bland annat tillkomsten av solen och månen, träd och planeter, djur och människor, Adam och Eva i paradiset, syndafallet, utdrivandet ur paradiset, Adam gräver och Eva spinner, Kain och Abel. Det är motiv som man också kan finna i många andra kyrkor - en tradition hade tydligen utbildat sig med med särskilda scener som målarna föredrog. Härtill kommer olika martyrers död. Erasmus, Laurentius, Franciscus. Ibland innehåller målningarna en rad "lustigheter" som vi inte vet hur vi ska tolka. Här finns en bild på en man som skor en katt! En målning på Kristoffer skall enligt uppgift finnas på norra långhusmuren över valven. (Anders Ranger Linderöds medeltidskyrka s. 12).

12th century, architecture, christ, church, cross, decoration, devil, editorial, entrance, facade, linderod, medieval, monument, portal, religion, sandstone, sculpture, stone, sweden, tympanum, https://www.shutterstock.com/image-photo/tympanum-12th-century-carved-sandstone-church-567677152
Kristus på tympanonfältet, en medeltida stenrelief. Bild
Senreliefen rymmer många detaljer. Stenmästaren kommer springande överst till vänster med pikhackan i handen och bärande på en stor kvadersten. En präst klädd i skrud, håller upp händerna till välsignelse med den bysantinska handställningen. På hans högra sida skymtar man krubban med Jesusbarn, oxe och åsna. På vänstra sidan finns en kista med en död person och tre huvuden bakom. Kristus på korset är utformad som en segrande kung. Ovan till höger om honom står en narr som grinande drar i sina mungipor. Ännu längre till höger finns en anka som har ett rep om halsen och i det håller djävulen som själv är bakbunden och snärjd med ett rep om halsen och det hålls av en person som i sin tur håller Kristus i handen. Alltså - vill antagligen bilden berätta att Kristus har besegrat djävulens ondska. (Läs mer i : Maja Hagerman och  Claes Gabrielson I miraklers tid s 210)

art, christian martyr, christianity, church, church history, deacon, editorial, fresco, gothic, gridiron, grill, grille, halo, lawrence, linderod, lorenzo, martyr, martyrdom, mural, saint, saint lawrence, san lorenzo, st lawrence, sweden, wall-painting, https://www.shutterstock.com/image-photo/deacon-st-lawrence-holding-gridiron-reminding-567676678
Laurentius med sitt martyrredskap: Halstret. Bild
Olov den helige
Gud skapar fåglarna
Gud skapar fiskarna
Gud skapar hjortdjuren och människan
Gud skapar djuren
ann, art, artwork, child, christ, christian, church, editorial, fresco, holy, jesus, linderod, maria, mary, mother, mural, paint, paintings, religion, saint, saint anne, sweden, virgin, wall-painting, https://www.shutterstock.com/image-photo/virgin-mary-crown-on-her-head-567676690
Anna själv tredje (Maria, Jesusbarnet och
Marias mor Anna) Bild
Gud skapar Eva av mannens revben. Bild
Erasmus martyrium. Hans tarmar rullas
upp på en vinda
Ängeln ger en slända till Eva och spade till Adem


Bilden på träskomannen kan möjligen vara influerad av den medeltida skämt-balladen om "Bonddrängen och jungfrun". Det kan också vara en riddare och en jungfru som uppträder i balladvisan. Handlingen går ut på att riddaren har förfört jungfrun och att han därvid tappade eller glömde sin sko. (Jämför sagan om Askungen). Drängen ser här mycket kaxig ut och vinkar farväl - jungfrun visar sig vara lika listig i balladen, för hon menar att hon kan få en ny mödom isatt av en snickare. Denna tolkning stöds också av en närliggande bild som föreställer en man som skor en katt. I det gamla danska ordspråket heter det nämligen: "Det er nemmere at sko en kat än at ge en kvinna en ny mödom." (Sigurd Kværndrup och Tommy Olofsson Medeltiden i ord och bild s. 17). Vetenskapsradion har nyligen gjort ett program om de skämtsamma målningarna i Linderöd. 

Jesus frestas av djävulen, som ger honom bröd
Själar?
"Dra gränja" var en gammal dragkampslek
Den gamla leken "dra gränja" finns bevarad på några kyrkors kalkmålningar. Bland annat Tensta, Estuna och Alnö. Se vidare Fornvännen 1937:1-18. På tyska: "strebkazenzihen"

Dra gränja - en stenrelief över en port på ett hus i gamla stan


En man slår på en annan mans hand
Kain på vandring med väska över axeln
Mask med ett hål som mun

Search for more photos
My images at Alamy

Inga kommentarer: