Sidvisningar

Finja kyrka

church, tower, cemetery, swedish, headstones, white, blue, stepped, lane, worship, religion, graveyard, churchyard, gables, christianity, editorial, sweden, historic, romanesque, ninja, https://www.shutterstock.com/image-photo/romanesque-church-sweden-stepped-gables-finja-538582726
Kyrkan har unika romanska målningar från 1125-1150.  Det är lite ovanligt att det finns både en Majestas domini-bild i absiden och en domedagsscen över triumfbågen. Bild. 

Under construction!

Läs mer om kyrkan på församlingens webbsida.
Finjaverkstaden har varit verksam i Fjenneslev, Flädie, Hofterup, Lyngsjö, Slaglille
med flera kyrkor.

Finja kyrka. Download.

Finjaverkstaden (1125–1150) har haft internationella förebilder. 

Rester av en internationellt mycket högtstående utsmyckning.
Download.

Triumfbågens utsmyckning. Tre änglar i medaljonger och två ärkebiskopar.
Download.

Apostlar och heliga personer frambär sin hyllning till
världsdomaren. En död uppstår ur sin grav. 

Fyra heliga personer. Den längst till vänster är okänd. Petrus
håller en nyckel med dubbla ax och Paulus har en bokrulle.
Johannes? håller om korset? Download.

Tre heliga personer i tonsur ser upp till och hyllar Kristus-
Domaren. Den förste är en ärkebiskop med kräkla och
pallium. ERECTIONE MUNDI (jordens uppståndelse).
Download.

Tre män med bokrullar i samtal med varandra. Den längst till
 höger håller en kruka? En kvinna med ljus och ett kärl.
En av de visa jungfrurna med oljelampor?
Download

En oidentifierad man med en mantel? över
armarna. Paulus som den siste i raden av
präster som hyllar Kristus?
Download.

Ängel i triumfbågen med en välsignande gest och
en bokrulle. Download.

Triumfbågen har en bild av en ärkebiskop
 med kräkla och y-format pallium.
Download.

Skånes Målerikonservatorer

Jämför Övraby kyrka
Jämför Silvåkra kyrka.

See my romanesque church frescoes atInga kommentarer: