Sidvisningar

Kävlinge gamla kyrka

Kyrkan är byggd i mitten av 1100-talet 

Gamla kyrkan i Kävlinge är en romansk kyrka med absid, kor och långhus. När den nya kyrkan byggdes blev den gamla kyrkan ödekyrka, men den återinvigdes 1957. På absidens taklag har gjorts ett dendrokronologiskt prov som visar på åren 1149-50. Vapenhus och torn är tillbyggda senare under medeltiden. På platsen har stått en träkyrka och det finns lämningar av en källa utanför kyrkogårdsmuren i sydväst. Målningarna har tillkommit under två tidsperioder. Absidens romanska bilder är från 1325–1350 och de övriga har Lilla- Harrriemästaren målat omkring år1500.


En vacker medeltidskyrka med målningar från två tidsperioder

Domedagsscen i koret och bilder från Lilla Harriegruppen på norra väggen
Absiden längst mot öster har målningar i tre etager, vilket avspeglar den höjd som målarnas ställningar hade. Fönstret i absiden var viktigt. När morgonsolen gick upp skulle den belysa altaret och förstärka mystiken kring mässans liturgi. I den halvdunkla kyrkan lyfte prästen upp silverbägaren och uttalade instiftelseorden: Hoc est corpus meum ... (Detta är min kropp...) I många romanska kyrkor finns ett litet runt fönster i absiden. Till exempel i Sæby kyrka

Hela absidens målningar är traditionellt sammansatta. Kristus sitter på sin tron och är omgiven av fyra evangelistsymboler och de två huvudpersonerna Maria åt norr och Johannes döparen åt söder. De döda står upp ur sina gravar, antingen till dom eller till evigt liv. I den mellersta våningen finns  apostlarna och de har med sig sina attribut, som talar om på vilket sätt de fick lida martyrdöden. Kristus, den himmelske Konungen, har sin hird omkring sig, på samma sätt som en medeltida furste omgav sig med sin livvakt. Den undre våningen har målade draperier. 

Altaret är gjort av sandsten och tegel och har en relikgömma
När kyrkan invigdes i mitten av 1100-talet av ärkebiskopen i Lund placerade han några heliga ben i en liten relikgrav mitt i altarets stenskiva. Det är inte säkert att detta är den ursprungliga relikgömman, eftersom altaret har blivit ändrat ett flertal gånger. Tegel och sandstensblock har murats samman till en altarskiva. 

En domedagsscen där kristus är omgiven av evangelister
Kristus sitter på regnbågen och håller fötterna på en mindre båge. På domens dag skall han komma "på himmelens skyar." Ur hans mun kommer här två svärd. I detta motiv brukar det annars vara ett svärd åt söder och en lilja åt norr. Orden som han säger till de välsignade på norra sidan skall vara lite mjukare och lenare! I sitt knä har han den korsfäste. Scenen brukar då kallas för "nådastolen" eller "treenigheten" och Kristus på korset är tillmålad och då tolkas den sittande personen som Gud Fader. Den helige Andes duva sitter ibland på en av korsets armar, och kanske är det den fågeln som syns längst ut på norra korsarmen. 

De fyra evangelisterna flankerar Kristusgestalten: Matteus symboliseras här av en liten änglagestalt  norr om Kristus. Markus har ett lejon med stora vingar. Johannesörenen flyger längst upp åt söder, medan lukasoxen knappast är synbar. En ängel blåser i basun och kallar de döda upp ur sina gravar. 

sword, cross, church, wall, andrew, medieval, heritage, key, chalice, mural, painting, fresco, holy, john, art, peter, saint, apostle, editorial, gothic, sweden, paul, key of heaven, the keys of heaven, st. https://www.shutterstock.com/image-photo/medieval-fresco-four-apostles-st-peter-559618312
Under Kristus står apostlarna på vakt
Download
I den mellersta etagen står apostlarna beredda att "gå ut och göra alla i hela världen till lärjungar." De håller sina attribut. Petrus framställs ofta som en gammal man med yvigt skägg och han har en av himmelrikets två nycklar. Andreas bär ett snedställt kors. Johannes som var en "skägglös yngling" håller sin giftbägare och Paulus har ett svärd i sin hand, det som han halshöggs med! Jämför Ilstorps kyrka

                                                Petrus                                             Andreas


                                              Johannes                                             Paulus

 Adam och Eva drives ut ur paradiset  
Ansiktet av en ängel kan ses mitt i bilden och ett svärd är lyft för att vakta paradisets port. "Öster om Edens trädgård satte han keruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd" (Första Mosebok 3:23). Efter syndafallet får Adam och Eva inte längre njuta av frukterna i lustgården utan måste arbeta för födan i sitt anletes svett. Detta symboliseras av att de får sina arbetsredskap längst ner till höger i bilden: Adam en spade och Eva en slända, som hon kan spinna med.

adam, chat, church, eden, editorial, eve, fresco, garden, gothic, kavlinge, mural, painting, paradise, sweden, tree, wall, https://www.shutterstock.com/image-photo/adam-eve-sit-under-tree-paradise-559614265
Download

Adam plöjer med ett årder som har två skalmar. I Hästveda  och Äspö använder han en äldre typ av årder.  Eva passar sitt barn och spinner. Till höger sitter Adam och Eva och grämer sig. De har just  ätit av kunskapens träd och förstod då att de var nakna och skyler sig därför med risknippen. I triumfbågen finns dessa bilder: Kristoffer som bär Kristus över en flod. Kristoffer är de vägfarandes  skyddshelgon. Ofta finns han målad inom en ram på norra långhusväggen (Sövde). När man kom in i kyrkan och såg på Kristoffer innebar det att man den dagen inte skulle råka ut för ond bråd död. Framställningar av Kristoffer finns i Ö. Vemmerlövs och Bollerups kyrkor och i triumfbågen är han uppmålad i Fjelie och Sanderums kyrkor.

Ärkeängeln Mikael är här målad som själavägaren (Jämför Everlövs kyrka). Den vänstra vågskålen är den goda sidan och här är är själen framställd som en liten ängel. På den högra sidan finns ett djävulsväsen som håller i  en kvarnsten för att tynga ner skålen. Sankt Göran dödar draken. Legenden om St. Göran och draken är återgiven i många kyrkor. Se till exempel V. Sallerups kyrka och Århus domkyrka. 

De döda förs till himmel eller helvete
Överst i mitten sitter Kristus som domare på regnbågen. Han håller sina genomborrade fötter på en mindre grönskimrande regnbåge. Detta är en gotisk senmedeltida variation av den romanska majestasbilden i absiden. Det syns att det är Kristusgestalten eftersom han har en korsgoloria. Endast Kristus har ett kors i glorian. Andra heliga personer saknar detta kors. Maria finns till vänster och det är endast hennes runda gloria som är tydlig. Med en flik av sin kappa skyddar hon de människor som stiger upp ur sina gravar och är på väg till himmelriket (Skyddsmantelmadonnan). Bland de lyckliga finns en biskop med mitra och en kung med krona. Petrus står och tar emot i himmelrikets port. På den högra sidan om Kristus syns resterna av en otydlig Johannes döparen. 

Människor på väg ner genom djävulsgapet

Hemska djävulsväsen drar ner människorna i helvetet. De onda varelserna målas alltid i profil och deras ansiktsdrag karikeras våldsamt. Tydligen skall man skrämma åskådarna med helvetets fasor. Ofta är de skarpt färglagda i två färger vilket också skall väcka uppmärksamhet. (Jämför harlekindräkten). En brun och gul varelse river och drar ner de olyckliga i underjorden. Ljusröda flammor stiger upp från skärselden. 

Djävulsgapet är en omtyckt bild på kalkmålningar. Det målades oftast på den södra sidan om kyrkans mittaxel, den sidan som också var Johannes döparens. Liknande avbildningar finns i Silvåkra.


De tre vise männen
Heliga tre kungar bär fram guld, rökelse och myrra till Jesusbarnet. Det är endast den sistes gåva som är tydlig. Den är utformad som en monstrans, vilket var ett förvaringskärl för nattvardsbrödet. Förmodligen är det Baltasar som går sist, eftersom han var ung och utan skägg och brukar vara sämre klädd än de andra. I V. Sallerups kyrka har också en av de vise männen en monstrans. 

birth, church, wall, bible, baby, ox, mural, donkey, nativity, christ, painting, christian, fresco, crib, holy, virgin, holiday, religion, night, infant, scene, xmas, child, jesus, christmas, savior, editorial, bethlehem, mary, sweden, stable, https://www.shutterstock.com/image-photo/mary-kneeling-front-newborn-child-stable-559614286
Maria knäböjer framför sitt barn i krubban
Download
Josef och Maria är fullt sysselsatta i stallet. Födelsescenerna har en fast tradition av att det är Josef som lagar mat. Här håller han om en blåsbälg och pustar på elden. Maria har fallit på knä och tillber sitt barn som ligger på den altarlika krubban. Jesusbarnet är naket och har korsgloria. Motivet har ändrat sig under medeltiden under påverkan av legender och den Heliga Birgittas uppenbarelser. På de tidigaste bilderna ligger Jesusbarnet och Maria i sängen. Senare flyttar barnet från sin mor till en krubba och sist i utvecklingen ligger det naket på golvet inom en strålglans och tillbes av Maria. Oxen och åsnan finns inte omnämna i julevangeliet, men enligt en gammal tradition från Augustinus var det åskådare till julnattens födelse. I de skånska kyrkorna Bjäresjö och Brönnestad finns fina målningar på födelsen. 

Bebådelsen. Ängeln Gabriel berättar att Maria ska bli mor 
Maria sitter vid en pulpet och läser. Det är vanligt att Maria målas fromt sysselsatt med att studera. Enligt textbandet säger ängeln: Ave [Maria] gratia plena Dominus tecum. - Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. (Lukas 1:28)

Search for more photos
My images at Alamy

Inga kommentarer: