Sidvisningar

Vinslövs kyrka

En medeltidskyrka med ett stort urval av romanska målningar från 1125 - 1150

I Skåne uppfördes flera stenkyrkor som i några fall är lika gamla eller till och med äldre än domkyrkan. Den utbredda uppfattningen att domkyrkan är äldst och att hantverkare därifrån spred sig ut i stiftet för att bygga andra kyrkor, håller inte. Innehavare av slott, borgar och kungsgårdar hade möjlighet att självständigt kalla på skickliga hantverkare för att bygga och utsmycka de första kyrkorna. Utsökta kalmålningar visar detta i till exempel Vä, Vinslöv, Bjäresjö, Övraby, Finja, Gualöv och Hästveda.


Kristus med fyra evangelister. Genom huvud och kropp kan man skymta
två kompositionsstreck som målaren har haft till hjälp. 

DownloadDownloadDownload

Majestas Domini  (Kristus som regerar på sin himmelska tron) är en mycket vanlig romansk absid-utsmyckningen. Här har den tydliga bysantinska drag och är målad någon gång 1125-50. Lunds domkyrkas huvudaltare invigdes 1145, så Vinslövs kyrka är jämngammal med, eller kanske till och med äldre än domkyrkan. Kristus har livets bok på sitt knä och över vänster axel har tunikan broderade band- så kallade clavi, efter förebilder från den romerska togan.  Den ovala mandorlan runtomkring Kristus har sex mörka fläckar - ursprungligen nitar som har hållit fast kopparplåtar. Glorian omkring Kristi huvud har förgylld stuckatur, vilket skulle få den att lysa och glimma från olika vinklar. Som nymålad bild med förgyllda detaljer har den gjort ett oförglömligt intryck på deltagarna i den romerska mässan.

En död läggs i en kista och smörjs med olja. Kristus eller Vincentius?
Download

Gravläggningsbilden har tolkats som Kristi gravläggning med Nikodemus vid hans huvud. Kristus-gestalten brukar alltid framställas  med korsgloria, vilket han inte har här i Vinslöv och därför är denna tolkning något tveksam. Diakonerna Stefanus, Laurentius och Vincent förekommer på gravläggningsscener i många europeiska kalkmålningar. Jämför alabasterflaskan på de två bilderna?


I den italienska Basilica di San Vincenzo i Galliano finns bilder
på helgonet S. Vincent 
Search for more photos
My images at Alamy

Inga kommentarer: